Ăn cướp mà gặp bà già

Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn.

Một tên cướp trên máy bay hét to: “Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp”.

Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn.

Tên cướp nổi giận bước tới quát:

– Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi?

Bà già nở nụ cười nham hiểm:

– Hí… hí… Đồ quỷ sứ! Nói thì phải giữ lời đấy nhé.

16

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>