Đuổi hình bắt chữ thư giãn – phần 2

Nào bắt lấy… bắt lấy… cây bài???

Hình 1:

duoi-hinh-bat-chu-bai-vo

Hình 2:

duoi-hinh-bat-chu-ban-le

Hình 3:

duoi-hinh-bat-chu-bao-la

Hình 4:

duoi-hinh-bat-chu-bong-dang

Hình 5:

duoi-hinh-bat-chu-campuchia

Hình 6:

duoi-hinh-bat-chu-dam-phan

Hình 7:

duoi-hinh-bat-chu-giai-ma

Hình 8:

duoi-hinh-bat-chu-hat-be

Hình 9:

duoi-hinh-bat-chu-hung-thu

Hình 10:

duoi-hinh-bat-chu-keo-keo

Hình 11:

duoi-hinh-bat-chu-kinh-do

Hình 12:

duoi-hinh-bat-chu-long-den

Đáp án:
1/ Bài vỡ, 2/ bán lẽ, 3/ bao la, 4/ bóng dáng, 5/ campuchia, 6/ Đàm phán, 7/ giải mã, 8/ hát bè, 9/ hứng thú, 10/ kẹo kéo, 11/ kinh độ, 12/lồng đèn

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>