Những bức hình về tình cha con đẹp và cao quý nhất

Tình yêu của cha dành cho con thật cao quý, cha là người luôn che chở và chỉ bảo cho con trên chặng đường đời…

Không khó để hiểu vì sao cha không trực tiếp sinh ra ta nhưng là người luôn cùng ta trưởng thành, mang lại cho ta nhiều ân tình khác mẹ.
cha-concha-con1cha-con2cha-con3cha-con4cha-con5cha-con7cha-con8cha-con9cha-con10

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>