Tag Archives: những đố vui hay về bắt chữ

duoi-hinh-bat-chu-ky-5--da-an-bao-cao-su-2

Đuổi hình bắt chữ thư giãn – phần 3

      Này thì cùng nhau bắt lấy khi mà le ruồi bu rồi ca cao rồi thì sao biển… Hình 1: Hình 2: Hình 3: Hình 4: Hình 5: Đáp án: 1/ bu cao sao ( bcs), 2/ cave , 3/ Tinh trùng @@, 4/ sâu rượu, 5/ thị lực
duoi-hinh-bat-chu-bai-vo

Đuổi hình bắt chữ thư giãn – phần 2

Nào bắt lấy… bắt lấy… cây bài??? Hình 1: Hình 2: Hình 3: Hình 4: Hình 5: Hình 6: Hình 7: Hình 8: Hình 9: Hình 10: Hình 11: Hình 12: Đáp án: 1/ Bài vỡ, 2/ bán lẽ, 3/ bao la, 4/ bóng dáng, 5/ campuchia, 6/ Đàm phán, 7/ giải mã, 8/ hát
duoi-hinh-bat-chu-nhac-nhe

Đuổi hình bắt chữ thư giãn – phần 1

 Bạn bắt được gì khi nốt nhạc nằm trên đĩa cân? Hình 1: Hình 2: Hình 3: Hình 4:   Hình 5: Hình 6: Hình 7: Hình 8: Hình 9: Đáp Án: 1/ nhạc nhẹ, 2/ bangkok, 3/ Câu giờ, 4/ Công cộng, 5/ đường cái, 6/ gà tây, 7/ mực tàu, 8/ quy ước,